BORGERMØDE…

MØD OP mandag 21. januar kl 19.00 i Egebjerg-Hansted Forsamlingshus og bliv en aktiv medspiller i dit lokalsamfund!

Hansted-Egebjerg Lokalråd inviterer til det årlige Borgermøde.

Borgermødet er Lokalrådets generalforsamling, og der er flere medlemmer på valg.

Hvert år er der et oplæg om lokalsamfundet – i år kommer kommunaldirektør Peter Sinding Poulsen og holder oplæg om udviklingen i Egebjerg, ikke mindst med hensyn til daginstitutioner og skole – hvad er de gensidige forventninger mellem institutioner, forældre og børn, så de kan matche fremtidens krav.

Peter Sinding Poulsen vil også sige noget om udbygning og tilpasning af institutioner og faciliteter i et Egebjerg under forvandling – også set i sammenhæng med forvandlingen af Horsens Kommune til en storby.

Lokalrådet efterlyser frivillige til at arbejde med Grusgraven som rekreativt og aktivt område for områdets beboere. Kom og hør om planerne og meld dig til en arbejdsgruppe!

Der serveres kaffe og brød i pausen.

Vi ses i Forsamlingshuset mandag 21. januar kl. 19.00

Hansted-Egebjerg Lokalråd

NYHEDER

Arkiver