FORKLARING PÅ VEJANLÆG TIL LANGAGERGAARD

Der har været en del skriverier på de sociale medier om vejanlæg ved Langagergård:

Formand for Lokalrådet, Henrik Meldgaard, har derfor skrevet til lederen af Trafikafdelingen i Horsens Kommune, Allan Lyng Hansen, om han kan løfte sløret for udformningen af den nye svingbane på Rådvedvej ned til Langagergård:

Allan Lyng Hansen svarer således:

Arealet der er hævet op skal, når projektet er færdigt, ikke benyttes af personbiler, der skal ned til området, men er alene det, som kaldes et overkørselsareal (arealet skal derfor alene benyttes af lastbiler, som skal ned til området. På den måde sikres det, at lastbiler ikke som i dag skal bruge begge sider af vejen, når de skal fra Rådvedvej og ned ad Langagergård.

Det er et krav fra Sydøstjyllands Politi at vejen udformes på denne måde, så lastbiler ikke skal bruge hele kørebanen, når de skal til og fra området, hvilket jeg synes er meget fornuftigt, at der stilles krav om.

Den lille helle, der er lavet mellem svingbanen og Rådvedvej, skal sikre, at de højresvingende bliver trukket så langt tilbage fra Rådvedvej at bilister, der holder på Langagergård og skal ud på Rådvedvej kan se forbi de svingende bilister.

Dette er for at forbedre oversigtsforholdene og dermed trafiksikkerheden. Der sker generelt en del trafikuheld i kryds med højresvingsbaner, hvor der ikke er lavet disse ”skilleheller” mellem de svingende og ligeud kørende biler. Bilisterne på sidevejen overser simpelthen de ligeud kørende på den overordnede vej, hvis der ikke laves en skillehelle.

Der mangler vist fortsat at blive lavet striber og andre afsluttende arbejder i krydset. Men når det er færdigt skulle det gerne blive tydeligt hvor personbilerne skal køre, og hvad der alene er tiltænkt lastbiler.

Horsens Kommune har fremrykket en del anlægsarbejder, så der i år bruges flere penge på området. Det kommer bl.a. Egebjerg til gode. Allan Lyng Hansen skriver videre:

Ellers kan jeg for øvrigt informere om, at vi planlægger at lægge nyt asfalt på Egebjergvej fra Gl. Århusvej og op til rundkørslen ved Rådvedvej og på Rådvedvej her i august måned. Desværre er der i forbindelse med fjernvarmearbejdet lavet en lille fejl ved jernbanebroen, som betyder, at Fjernvarme Horsens skal have gravet op dernede igen engang i løbet af efteråret.

Det betyder desværre, at strækningen fra Stængervej til Hanstedvej først får nyt asfalt i 2021.

I 2021 forventer jeg så, at vi fortsætter med at lægge nyt asfalt på op gennem Egebjerg, da Fjernvarmearbejderne bliver færdige i år, og det derfor vil være belejligt, at vi fortsætter med asfaltarbejderne næste år. Jeg har endnu ikke den endelige liste over veje, som får nyt asfalt i 2021, men jeg forventer der vil blive asfalteret rigtig mange veje i Egebjerg næste år, slutter afdelingschef Allan Lyng Hansen.

Horsens Folkeblad skriver også om de kommende vejforbedringer i Horsens Kommune, og det fremgår af avisens artikel, at de kommende asfaltarbejder også vil omfatte cykelstierne:

  • Der bliver lagt nyt slidlag på cykelstien i forbindelse med, at vi laver en ny vej ind til Nørrestrand. Det betyder, at cykelstien bliver opgraderet. Næste år er det planen, at der skal laves god cykelsti helt til Gedved, siger Allan Lyng Hansen til Horsens Folkeblad 30. juli 2020.

Vi kan således se frem til en del vejarbejde i efteråret og i 2021 – og vi kan så håbe på, at de klodsede bump bliver glattet ud, så de flugter bedre med den eksisterende vej. De eksisterende bump er slemme forhindringer for alle personbiler, mens lastbilerne uhindret kan fortsætte over de fleste bump med hasarderet høj hastighed.

Vi kan også glæde os over, at cykelstierne kommer med denne gang, så de cyklende pendlere til Horsens få bedre forhold. Her er håbet også, at kommunen vil renholde cykelstierne fremover, så man ikke hele tiden risikerer punkteringer.

NYHEDER

Arkiver