Hansted-Egebjerg Lokalråd afholder Borgermøde og generalforsamling mandag 23. januar i Fritidscentret.

Vi starter kl. 17.00 med spisning – tilmelding og betaling til Betina Bendix på Opslagstavlen i Egebjerg (Borgermøde) og hvis du vil spise, skal du betale kr. 50 for voksne og kr. 25 for børn.
Betaling til Mobil Pay 0101FM.
Efter spisningen er der arbejde i forsamlingen med emnet: Fremtidens Egebjerg.
kl. 18.00 er der oplæg fra Bjarke B. Eriksen, direktør for Teknik og Miljø i Horsens Kommune, som også svarer på spørgsmål.
Kl. 19.00 er der generalforsamling i Lokalrådet. Vores kasserer, Jette Jørgensen, ønsker ikke genvalg, så derfor efterlyser vi et nyt medlem, der vil påtage sig denne post. Øvrige medlemmer på valg, Kent Holm og Søren R. Langhoff, modtager genvalg.
Kl. 20.00 Tak for i aften.

NYHEDER

Arkiver